Milagren EK-ryhmäläisiä esiintymässä Tanssi Vieköön tapahtumassa elokuussa 2018. Kuvaaja: Hanna Halko

Erikoiskoulutusryhmään?

Hei sinä jatkotason sambanharrastaja joka haluat kehittyä ja kaipaat sen avuksi laadukkaampaa, yksilöllisempää ja kokonaisvaltaisempaa ohjausta! Oletko täynnä intoa ja motivaatiota treenata tosissaan ja täysillä? Haluaisitko oppia samban lisäksi myös muita brasilialaisia tansseja, showtanssia ja karismaattista esiintymistä? Palatko halusta loistaa lavalla säihkyvissä sambabikineissä? 

Milagren EK -ryhmä koostuu motivoituneista samban- ja tanssinharrastajista joiden arjessa riittää paljon aikaa treenaamiselle ja into kehittyä, treenata ja loistaa on sammumaton! 

Mukaan ek -ryhmään voivat hakea edistyneet tanssijat jotka ovat harrastaneet sambaa tai vastaavanlaista muuta tanssia jatkotuntien tasolla. Jos koet että tämä ryhmä voisi olla se oikea sinulle, lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi meilitse: info(at)milagre.fi.

ALEMPANA SIVULLA KERROMME TARKEMMIN EK -RYHMIEN TOIMINNASTA. LUE TEKSTI HUOLELLA ENNEN KUIN LÄHETÄT HAKEMUKSESI!

MILAGREN EK - RYHMÄKOULUTUS

 

YLEISTÄ

Erikoiskoulutusryhmn valmennuksen tavoitteena on tarjota laadukasta ja tehokasta samban- ja brasilialaisten tanssien opetusta sekä tanssitekniikan ja showtanssin opetusta, jokaista tanssijaa myös yksilöllisesti valmentaen. Ek - ryhmä muodostetaan silloin kun samalle kaudelle hakee vähintään 8 oppilasta joilla on samansuuntaiset tavoitteet ja keskenään sama lähtötaso. Vaihtoehtoisesti Ek -koulutus voidaan toteuttaa yksilövalmennuksena silloin kun mukaan hakee useita eri tavoitteilla varustettuja oppilaita. Haastattelun ja videonäytteen perusteella hakijoista muodostetaan ryhmä, jolle laaditaan ryhmän tason ja tavoitteiden mukainen opetussuunnitelma sekä aikataulu jonka aikana tavoitteet pyritään saavuttamaan. Mikäli yhtä yhtenäistä ryhmää ei pystytä muodostamaan, laaditaan jokaiselle oppilaalle oma henkilökohtainen valmennusohjelma.

HAKIJOIDEN IKÄ

Ryhmiä muodostettaessa sääntönä on että aikuisten ryhmän oppilaiden tulee olla 18 vuotta täyttäneitä treenikauden alkaessa. Varsinaista yläikärajaa ei ole, mutta ryhmä pyritään toki muodostamaan siten, että ryhmän jäsenten välillä ei ole kovin suuria ikäeroja. 18 vuotta nuoremmat hakijat voivat osallistua Milagren muille tanssitunneille ja mm. esiintyvän oppilasryhmän toimintaan ja hakea mukaan ek -ryhmään kun 18 vuotta tulee täyteen.

EK - RYHMÄN TAVOITTEET

EK-ryhmän oppilaiden tavoitteena on saavuttaa tanssissaan sellainen taso, että he hallitsevat samba-, afro- ja muiden brasilialaisten tanssien sekä showtanssikoreografioiden omaksumisen ja tyylipuhtaan esittämisen yleisölle. Tavoitteena on pystyä esiintymään itsevarmasti ja taidokkaasti mukana Milagren showryhmän keikoilla ja muissa tapahtumissa.

Tavoitteeseen pääseminen voi viedä joltain vain yhden vuoden ja toiselta useamman vuoden. Kartoitamme jokaisen ryhmäläisen oppimista aina kauden vaihtuessa ja teemme tarvittaessa ryhmäjakoja uudestaan. Myös yksilöllistä ja koko ryhmän treenisuunnitelmaa päivitetään edistyksen mukaan puolivuosittain. Pyrimme siihen että ryhmän jäsenet kehittyisivät samassa tahdissa yhtenäiseksi, hyvässä yhteishengessä tanssivaksi porukaksi, mutta kannattaa varautua siihen että ryhmäjakoja tehdä uudestaan kun tasoerot jossain vaiheessa sitä vaativat.  

EK - RYHMÄN TUNTIEN SISÄLTÖ

Erikoiskoulutusryhmän oppilaille opetetaan tanssia kokonaisvaltaisesti. Opetamme tansseja pääasiassa brasilialaisten tanssien sekä showtanssin kautta, mutta treenaamiseen sisältyy myös paljon yleistä tanssitekniikkaa ja teoriaopintoja. Jokaisen oppilaan treeniohjelma laaditaan sekä yksilöllisten tarpeiden mukaan, että ryhmän yhteisten tavoitteiden mukaan. Harjoittelu eri lajien kautta on monipuolista ja tähtää siihen että tanssijat oppivat lajeja syvällisesti niiden alkuperää kunnioittaen. Opetuksessa paneudutaan myös opetettavien lajien kultturituntemukseen. Edellytämme opiskelijoilta siis aitoa kiinnostusta ja kunnioitusta myös brasilialaista kulttuuria ja sen opiskelua kohtaan.

Ek- ryhmän treeniin sisältyy joka viikko tanssitekniikan perusopetusta. Hyvän tanssitekniikan osaaminen rakentaa pohjan niin brasilialisten tanssien kuin showtanssinkin oppimiselle. Ek -ryhmässä opetellaan joka kaudella myös showtanssikoreografioita. Koreografiat voivat edustaa eri tanssityylisuuntia ja lajit vaihtelevat hiukan kausittain opettajista riippuen.

Iso osa ek -koulutuksen ajasta käytetään erilaisten brasilialaisten tanssien opiskeluun. Suurin osa opetuksesta keskittyy sambaan ja sen eri tyylisuuntiin, toiseksi isoin alue on afro-brasilialainen tanssi ja näiden lisäksi opetellaan myös mm. axéta, lambadaa, funkia, sertanejoa, samba de rodaa jne. Monipuolisen kattauksen ansiosta oppilaat saavat vankan tuntemuksen ja perustan brasilialaisen kulttuurin ja rytmien ymmärtämiselle, kehonkielelle ja ennen kaikkea samban tanssimiselle! 

Treenaamme kaikkien lajien kohdalla niin tekniikkaa kuin koreografiaakin. Paneudumme myös musiikin tuntemukseen ja tanssimme erilaisia rytmejä ja tyylisuuntia monipuolisesti kaikissa lajeissa, jotta oppilaille tulee tutuksi koko brassimusiikin ja rytmien laaja kirjo.

EK - RYHMÄÄN HAKEMINEN

Uusia tanssijoita voidaan ottaa mukaan EK-ryhmään aina kunkin harjoituskauden alussa. Haku tapahtuu edellisen kauden lopussa (syyskaudelle huhti-toukokuussa ja kevätkaudelle marras-joulukuussa). Ryhmässä treenaaminen alkaa aina uuden kauden alussa.

Hakemuksen ryhmään voi lähettää meille koska tahansa osoitteeseen info(at)milagre.fi. Haastattelemme kaikki ryhmään hakeneet puhelimitse sitä mukaan kun hakemuksia saapuu ja katsomme hakijan lähettämän tanssivideon arvioidaksemme hakijan lähtötasoa. Haastattelun ja tanssivideon avulla selvitellään hakijan tanssillinen lähtötaso ja soveltuvuus EK -ryhmään. 

On erittäin suositeltavaa, että hakija on käynyt Milagren viikottaisilla tanssitunneilla säännöllisesti JO ENNEN EK -ryhmään hakua, sillä ryhmään sopeutuminen ja siinä treenaaminen on taatusti helpompaa jos Milagren opettajat ja opetustyyli ovat hakijalle ennestään jo edes jossain määrin tuttuja.

Yhteen EK-ryhmään valitaan normaaliolosuhteissa maksimissaan 10 tanssijaa. Tarkoitus on löytää kuhunkin ryhmään tanssijat jotka ovat toisiinsa nähden samalla lähtötasolla ja samassa ikähaarukassa. Korona -aikana ryhmäkoot ovat pienempiä tai vaihtoehtoisesti opetus järjestetään ulkona tai etäopetuksena.

EK - RYHMÄÄN SITOUTUMINEN

Erikoiskoulutusryhmän oppilaiden on omaksuttava joka viikko paljon uutta asiaa, kyettävä kertaamaan tunneilla oppimiaan asioita itsenäisesti myös kotona, muistettava paljon koreografioita sekä jaksettava fyysisesti treenata lujaa. Koska tavoitteet ja treeniaikataulut ovat tiukat, ei muille harrastuksille todennäköisesti riitä rahkeita saman kauden aikana. Hakijoilta edellytetään 100%:sta sitoutumista EK -ryhmän toimintaan kyseisellä kaudella. Milagren ohjaajatiimi laittaa ek -ryhmän opettamiseen aina koko energiansa ja sydämensä! Odotamme samanlaista panostusta myös jokaiselta oppilaalta. 

Kausimaksua EI palauteta sen jälkeen kun päätös ryhmään liittymisestä on tehty. Poikkeuksena on tietysti pitkäaikainen, treenamisen estävä sairaus, jonka sattuessa tulee aina esittää lääkärintodistus.

POISSAOLOT

Jokainen ryhmän jäsen sitoutuu noudattamaan ryhmän opetussuunnitelmaa. Poissaolot pienryhmätreeneistä ovat sallituja vain sairastumisen takia (poissaolosta tulee esittää lääkärin- tai terveydenhoitajan todistus). Tarvittaessa tunnit voidaan pitää aina myös etäyhteyksillä joten osallistua voi myös kotoa käsin tai väliin jääneet treenit voi tehdä jälkikäteen tuntitallenteesta.

Mikäli oppilas ei pysy EK -ryhmän opetussuunnitelman tahdissa, voidaan oppilas siirtää pois ryhmästä jolloin hän voi kuitenkin jatkaa tanssia Milagren muilla kaikille avoimilla tunneilla. Kausimaksua ei siis palauteta.

HARJOITUKSET 

Ryhmien alustavat harjoitusaikataulut ilmestyvät edellisen kauden loppupuolella kun ryhmiin haku alkaa. Lopulliset aikataulut saamme kuitenkin vahvistettua vasta kun ryhmissä aloittavat oppilaat on valittu ja ryhmät on muodostettu.

Ek -ryhmän oppilaiden tulee käydä säännöllisesti Milagren tanssitunneilla tai online -tunneilla. Ek- ryhmän oppilaille valitaan yhdessä valmentajan kanssa viikkotunneista vähintään 4 tuntia opetusta joille hän osallistuu säännöllisesti. Valmentaja auttaa valitsemaan ne tunnit jotka parhaiten tukevat oppilaan kehitystä. Lisäksi Ek -ryhmä treenaa omissa pienryhmätreeneissään 1h/vko. Opetusta on kauden pituudesta riippuen n. 80 - 100h/kausi.

EK -ryhmän oppiladen kanssa käydään myös henkilökohtainen kehityskeskustelu vähintään kerran kauden puolivälissä. Keskustelussa kartoitetaan oppilaan tavoitteita, edistymistä ja muokataan tarvittaessa henkilökohtaista opetussuunnitelmaa. Tietysti oppilaat saavat myös jatkuvasti palautetta ja kehitysehdotuksia opettajilta tuntien yhteydessä.

ESIINTYMINEN

Esiintyminen joko harrastusmielessä tai ammattilaisena on yleensä aina Milagren EK- ryhmien oppilaiden tärkeimpiä tavoitteita. EK -ryhmäläiset pääsevät mahdollisuuksien mukaan esiintymään erilaisiin tilaisuuksiin, keikoille ja kisoihin sitten kun sopiva taitotaso on saavutettu. Tapahtumien ollessa vähissä mm. Korona - aikana, esiintymiset korvataan erilaisilla videokuvauksilla. Kuvattuja tanssivideoita julkaistaan Milagren eri SoMe -kanavissa. Tanssivideoita kuvataan varmasti myös Korona -ajan ulkopuolella. Milagre pidättää kaikki oikeudet ek -ryhmästä kuvattujen videomateriaalien käyttöön.

EK ryhmät harjoittelevat esitettäviä koreografioita sekä viikkotunneilla että pienryhmätunneilla. Koreografioita opetellaan kauden aikana useampia ja ne edustavat eri tanssilajeja. Kaikki ryhmän jäsenet ovat mukana koreografioissa ja koreografiat kuvioineen suunnitellaan koko ryhmälle. Myös tämän vuoksi poissaolot tunneilta tulee pitää minimissä.

Esiintyminen tulee mukaan kuvioihin vasta sitten kun koreografiat on hallussa ja ryhmän tanssitaito esiintymistasolla. Ryhmän ohjaajat arvioivat ja päättävät milloin ryhmä on valmis esiintymään. Isompien showkokonaisuuksien kohdalla järjestetään usein yhdet tai useammat lisäharjoitukset joissa mukana on myös shown muut esiintyjät. Showharjoitukset pidetään joko Milagre Studiolla tai itse esiintymispaikalla.

On myös hyvä muistaa, että videokuvaukset tai tilaisuudet joissa ryhmät mahdollisesti esiintyvät ovat lähes aina iltaisin, viikonloppuisin ja juhlapyhinä. Ek -ryhmäläisiltä odotetaan että he ovat käytettävissä noina aikoina.

LISÄHUOMAUTUS KORONA -AJAN RAJOITUKSIIN LIITTYEN

Opetus toteutetaan aina kulloinkin voimassa olevia Korona -rajoituksia noudattaen! Opetusmuoto voi vaihdella kauden aikana useaan otteeseen riippuen säädetyistä rajoituksista. Tultuaan valituksi ek -ryhmään, oppilas sitoutuu olemaan mukana opetuksessa riippumatta sen muodosta. Opetuksen muodot voivat olla seuraavia: opetus voidaan toteuttaa joko normaalina lähiopetuksena studiolla, ulkotreeneinä Köydenpunojan puistikossa (säätila huomioon ottaen) tai etäopetuksena suljetussa FB -ryhmässä. Etäopetuksen ollessa kyseessä, oppilaat lähettävät opettajalle tuntien jälkeen videoita omasta tanssistaan palautetta varten. HUOM! Hinnat ovat samat oli opetusmuoto mikä tahansa edellä mainituista.

OHJAAJAT

EK -ryhmän vastuuohjaajina ja valmentajina toimivat Anne Nevalainen-Silva, Marika Mehtonen ja Maria Laatio. Myös muut Milagren showryhmän tai muiden ammattilaisryhmien tanssijat saattavat toimia vierailevina opettajina. Mahdolliset sijaistukset pyritään hoitamaan Milagren showryhmän muiden tanssijoiden toimesta.

HINNAT

Koulutuksen hinta ja maksutavat KEVÄTKAUDELLA 2022

 • EK - ryhmän kauden kesto on 20 viikkoa (10.1. - 29.5.2022).
 • Kausi sisältää opetusta vähintään 5,5h/vko. Näistä 2h/vko on opetusta omassa valmennusryhmässä ja loput 3,5h tai enemmän/viikko muilla kursseilla. Opetus tapahtuu pääsääntöisesti lähiopetuksena, mikäli Korona ei sitä estä.
 • Kausimaksu on 1100€/kausi minimituntimäärällä.
 • Ek -ryhmän voi maksaa myös kk -maksuna. Tällöin hinta on 230€/kk minimituntimäärällä.
 • Halutessaan oppilas voi ottaa ohjelmaansa enemmänkin viikkotunteja. Ek -ryhmäläiset saavat 20% alennuksen lisäkurssien kurssimaksuista.
 • Maksu suoritetaan tilille MILAGRE FI05 1745 3000 0453 61. Toivomme että maksusuoritukset tehdään ensisijaisesti suoraan tilisiirtona. Näin säästämme välitysfirmojen palkkiomaksuissa.
 • Viitenumero: 5432.
 • Viestikentään merkintä: "EK KEVÄT 2022" ja mikäli maksat erissä "Erä 1/5", "Erä 2/5" jne.
 • Kausimaksu tai ensimmäisen kk-erän maksu tulee suorittaa 31.12.2021 mennessä.
 • Kuukausimaksun eräpäivät ovat 1.1., 1.2., 2.3., 1.4. ja 1.5.2022.
 • Kurssimaksun voi suorittaa myös Smartumin, Edenredin tai E-Passin mobiilimaksuna. Mikäli käytät paperisia seteleitä, tulee oppilaan nimellä varustetut ja voimassa olevat setelit toimittaa Milagren toimistolle eräpäivään mennessä.

KAUSIMAKSUUN SISÄLTYY: 

 • Oman opetussuunnitelman laatiminen EK -kaudelle.
 • Milagre Studion valitut tanssitunnit 3h/viikko.
 • EK -valmennus 2h/viikko.
 • Kehityskeskustelu 1h/kausi jossa käydään läpi mm. kehitysalueet, konkreettiset ohjeet omaan treeniin.
 • Ohjaajilta säännöllisesti tunneilla saatava henkilökohtainen palaute omasta tanssista.
 • Pääsyoikeus EK -ryhmän koreografioiden tallennekansioon koko kauden ajan.
 • EK -ryhmän WhatsApp -chatti sekä EK - ryhmien suljettu Facebook -ryhmä joissa mahdollisuus käydä keskustelua ohjaajien ja muiden ryhmäläisten kanssa.
 • Mahdolliset lisätreenit keikkoja tai kuvauksia varten.
 • Mahdolliset esiintymiset keikoilla tai kuvauksissa.

HAKEMUKSET

Vapaamuotoisia hakemuksia erikoiskoulutusryhmään voi lähettää joko yhteydenottokaavakkeella tai laittamalla sähköpostia osoitteeseen: info(at)milagre.fi.

Hakemuksen laitettuasi vastaamme sinulle mahdollisimman pian. Tarkistathan että antamasi yhteystietosi ovat oikein. Tarkista vastauksen varalta aina myös sähköpostisi roskapostikansio!

*Oikeudet muutoksiin pidätetään!

EK-ryhmän "sambabattle" ja modernia samba-reggaeta.

 

Kuvia EK-ryhmistä:

Ek - ryhmäläiset poseeraa Tanssi Vieköön -tapahtumassa 2018.

 

Milagren kauden päätösshow Helsinki Samba Carnaval 2014 iltajuhlassa.

 

EK-ryhmän tanssija Sara.

 

EK-ryhmän tanssija Heidi esiintymässä Annen kanssa Viking Linella.

 

Samba de Roda.

 

EK-ryhmän oppilaita syksyllä 2015.

 

Powered by Aava 3